Over D’n Inbreng

Naam van de instelling: Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd
RSIN / fiscaal nummer: 006949319
KVK: 40217370
BTW-nummer: NL006949319B01
Telefoonnummer: 0411643016
Contactgegevens: Van Beringenstraat 2B, 5268 AM in Helvoirt
Doelstelling: Het ontplooien van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de jeugd en jongeren van Helvoirt in de meest uitgebreide zin des woords.
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: Zie Het bestuur.
Het beloningsbeleid: Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
Verslag van de uitgeoefende activiteitenVerslag activiteiten 2016
Financiële verantwoordingJaarrekening 2016